Strona główna

Nagroda Fundacji „Promilitatria XXI” dla WB Electronics SA

W poniedziałek, 6 bm.  w siedzibie WB Electronics SA w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Fundacji „Promilitaria XXI”  za opracowanie „Modułowego integratora M-ITG do zarządzania system C4I żołnierza. 

To pierwsza taka nagroda, przyznana przez Fundację. Kierowała się ona trzema kryteriami: nowatorskim pomysłem na światowym poziomie, potrzebami obronności i bezpieczeństwa oraz potencjalnymi korzyściami dla gospodarki z wdrożenia projektu w kraju. Przedmiotem zainteresowania Kapituły były projekty opisane w IV wydaniu „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla  bezpieczeństwa i obronności państwa na 2016 r.”. Stanowi on zwięzły przegląd najnowszych rozwiązań  zaprezentowanych   w   ubiegłym   roku   na   XXIII   Międzynarodowym   Salonie   Przemysłu Obronnego   w   Kielcach   oraz   na   innych   targach   i   wystawach,   a   także  projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z budżetu MON lub środków własnych firm oraz wyróżnionych w tegorocznym konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. 

 W tym roku po raz pierwszy Fundacja „Promilitaria XXI” nagrodziła trzy rozwiązania spośród 52 opisanych w katalogu. Wśród nagrodzonych za najlepiej rokujące innowacyjne rozwiązanie dla bezpieczeństwa i obronności w 2016 r. znalazł się: „Modułowy integrator M-ITG do zarządzania systemem C4I żołnierza” (zrealizowany przez WB Electronics S.A.), a także  Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem bagnetem, opracowany przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa  Wojskowej Akademii Technicznej i Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. oraz „Polski tranzystor mikrofalowy PolHEMT AIGan/GaN dla radiolokacji” (autorstwa Instytutu Technologii Elektronowej).

 Modułowy integrator stanowi informatyczne serce systemu C4I żołnierza przyszłości.  Jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem, które łączy w sobie w jednej obudowie cztery urządzenia takie jak: radiostacja osobista żołnierza, indywidualny komputer, tzw. PDA, telefon komórkowy typu smartfon, a  także blok zasilania. – Szczególną uwagę przy realizacji tego projektu przywiązywaliśmy do  ergonomii, intuicyjności obsługi i wygody przy korzystaniu tego urządzenia przez żołnierza – podkreślał podczas wręczenia statuetki dr inż. Janusz Dudczyk, pełnomocnik Zarządu ds. Programu Strategicznego C4I.  Projekt  został zrealizowany pod koniec 2015 r. przez konsorcjum, w składzie: WB Electronics SA  ( lider) oraz PCO SA i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, osiągając dziewiąty, najwyższy poziom zaawansowania technologicznego. Ok. 40 proc. środków wyłożyła firma z Ożarowa Mazowieckiego, a  reszta pochodziła z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.  Urządzenie zostało wyróżnione także nagrodą Defender na XXII MSPO w Kielcach. 

 WB Electronics SA jest zainteresowany dalszą modernizacją tego unikalnego w skali światowej urządzenia. Konstruktorzy mają świadomość, że waga integratora może być nawet o jedną trzecią niższa,  bowiem każdy gram ma ogromne znaczenie dla żołnierza.  Prace nad optymalizacją mogą rozpocząć się po rozpoczęciu II etapu wdrożenia Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki „Tytan”, co ma nastąpić niebawem. Ry

 Fot. WB SA