Strona główna

Nagroda Fundacji „Promilitatria XXI” dla Fabryki Broni  i WAT 

 

We wtorek, 7 bm.  rektor-komendant WAT płk dr hab. Tadeusz Szczurek i prezes Zarządu   Fabryki   Broni   „Łucznik”-Radom    Edward   Migal   odebrali   –   z   rąk  przedstawicieli   Kapituły Fundacji   „Promilitaria   XXI”:   prezesa   Fundacji   Ryszarda Choroszego i przewodniczącego Rady Fundacji Henryka Chyłkowskiego – nagrodę zapracowanie „ Karabinka standardowego  systemu MSBS-5,56  wraz  z  granatnikimpodwieszanym i nożem bagnetem”. 

To pierwsza taka nagroda, przyznana przez Fundację. Kierowała się ona trzema kryteriami: nowatorskim pomysłem na światowym poziomie, potrzebami obronności i bezpieczeństwa oraz potencjalnymi korzyściami dla gospodarki z wdrożenia projektu w kraju. Przedmiotem zainteresowania Kapituły były projekty opisane w IV wydaniu „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla  bezpieczeństwa i obronności państwa na 2016 r.”. Stanowi on zwięzły przegląd rozwiązań  zaprezentowanych   w   ubiegłym   roku   na   XXIII   Międzynarodowym   Salonie   Przemysłu Obronnego   w   Kielcach   oraz   na   innych   targach   i   wystawach,   a   także   projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z budżetu MON lub środków własnych firm oraz wyróżnionych w tegorocznym konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. 

W tym roku po raz pierwszy Fundacja „Promilitaria XXI” nagrodziła trzy rozwiązania spośród 52 opisanych w katalogu. Wśród nagrodzonych znalazł się: Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem bagnetem, opracowany przez Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) i Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. (FB Radom), a także: „Modułowy integrator M-ITG do zarządzania systemem C4I żołnierza” (opracowany  przez WB Electronics S.A.) oraz „Polski tranzystor mikrofalowy PolHEMT AIGan/GaN dla radiolokacji” (autorstwa Instytutu Technologii Elektronowej).

 - Jest to bardzo cenna inicjatywa Fundacji – podkreślił  dr hab. inż. Ryszard Woźniak, zastępca dyrektora ITU WML, jeden z konstruktorów tej broni. Zwrócił on uwagę m.in. podpisaną w marcu br. umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostarczenie 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego opartego na systemie broni MSBS. Po raz pierwszy  jednostki reprezentacyjne WP, podległe Dowództwu Garnizonu Warszawa wystąpiły w tym karabinku podczas Święta Narodowego 3 Maja . Jest to więc pierwszy kontrakt na dostawę karabinków nowego pokolenia dla Sił Zbrojnych RP. MSBS w wersji bojowej będą stanowić uzbrojenie systemu żołnierza przyszłości Tytan. 

Należy przypomnieć, że w niedawno zakończonej sondzie na portalu-mundurowym.pl na najbardziej przydatne dla wojska opracowania zawarte w najnowszym katalogu Fundacji, nagrodzony karabinek zajął II miejsce ( ok. 18 proc. poparcia na ponad 900 głosujących użytkowników portalu). 

W uroczystości udział wzięli także: dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, radca   prawny   FB   Radom   Rafał   Kałkusiński,   redaktor   naczelny   „Głosu  Akademickieg Hubert Kaźmierski oraz przedstawiciele twórców nagrodzonej broni: dyrektor techniczny FB Radom Paweł Madej, zastępca dyrektora ITU WML dr hab. inż. Ryszard Woźniak i kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych ITU WML płk dr inż. Mirosław Zahor.  RW , Ry

Fot. Jacek Kijewski ( WAT)