Projekty zrealizowane

 

Wybrane projekty Fundacji w okresie 2008-2016

 

 1. Wydanie czwartego „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności na 2016 r. ( kwiecień 2016 r.)

 2. Wydanie trzeciego „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności na 2015 r. ( marzec 2015 r.)

 3. Drugie wydanie „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności na 2014 r. ( kwiecień 2014 r.)

 4. Wydanie albumu z prezentacją multimedialną pt. „Współczesne umundurowanie Wojska Polskiego” ( styczeń 2014 r.),

 5. Wydanie  kalendarza 13 planszowego na 2013 r. (1000 egz.) pt. „Misja w Afganistanie” oraz  dystrybucja do ok. 100 szkół ponadgimnazjalnych,

 6. Pierwsze wydanie „Katalogu innowacyjnych produktów krajowego przemysłu obronnego na 2013 r. ( marzec 2013, wersja drukowana i elektroniczna – PDF),

 7. Produkcja w 2012 r. filmu  dokumentalnego  (13 min.)  pt. „Weterani z Afganistanu” oraz  wydanie  folderu  w języku polskim i angielskim ( 3000 szt.) z płytą DVD,

 8. Wydanie „Poradnika weterana”  w wersji elektronicznej (w PDF),

 9. Realizacja w 2011 r.  – w  ramach zadań publicznych dla organizacji pozarządowych - filmu (12 min.) i spotu telewizyjnego  (30 sek.) pt. „NSR. Przepustka do służby zawodowej”,  

 10. Wydanie w latach 2011-2010  kalendarzy 7. planszowych  (nakład 500 egz.), promujących innowacyjne rozwiązania krajowego przemysłu obronnego,  

 11. Produkcja w 2010 r. filmu (8,40 min.) oraz spotu ( 36 sek.) pt. „NSR- Pasja i wyzwanie”,    

 12. Wydanie 6 numerów informatora edukacyjno-rekrutacyjnego „Za mundurem”  w wersji drukowanej (4 wydania, nakład 10-20 tys. egz.) oraz dwóch wersji elektronicznej (w PDF),