Strona główna

Najnowszy katalog Fundacji

Pod koniec kwietnia 2016 r. Fundacja „Promilitaria XXI” wydała czwarty numer „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności” w wersji elektronicznej i drukowanej (format 200x200 mm, 64 str.).

Znajduje się w nim opis 50 nowych pomysłów polskiej myśli konstruktorskiej i technologicznej, od demonstratora po etap certyfikacji i wdrożenia do produkcji, w tym również nagrodzonych i wyróżnionych w latach 2015-2016 m.in. w II edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” w kategorii przemysł, nauka i indywidualnej.

Wersja elektroniczna katalogu jest dostępna na portalu-mundurowym.pl, natomiast drukowana w nakładzie 600 egz. została wysłana do kilkudziesięciu jednostek i instytucji państwowych i w resortach mundurowych oraz do ok. 150 firm i ośrodków związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju i mediów.  

Wydanie katalogu jest zgodne z celem statutowym fundacji, wspierającej nowoczesne rozwiązania krajowego przemysłu obronnego.